ERASMUS+

Naša šola se je vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Sodelovali bomo z osnovnimi šolami iz Španije, Italije, Anglije in Grčije. Naslov projekta je Poklici prihodnosti – od tradicije do novih tehnologij. Vsaka šola bo raziskovala razvoj dveh poklicev, ki sta značilna za njeno okolico, in pri delu uporabljala različna IKT orodja in aplikacije. Glavni cilji našega projekta so: izboljšanje računalniške pismenosti in komunikacije v tujih jezikih, spodbujanje sodelovalnega učenja in projektnega dela ter varna raba interneta. Na šoli bomo izvajali različne dejavnosti, povezane s kulturno dediščino in računalništvom, in se udeleževali izmenjav za učitelje in učence.

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Šole, s katerimi sodelujemo, prijahajo iz:

Več o mednarodnem projektu Erasmus+ si lahko preberete tukaj.

ŠOLSKA SHEMA

(vir slike: http://www.shemasolskegasadja.si/)

Že vrsto let je naša šola vključena v evropski projekt Šolska shema, s katerim želimo vzpodbuditi večje uživanje sadja in zelenjave pri učencih. S tem projektom obogatimo jedilnike, hkrati pa imajo učenci dvakrat na mesec možnost, da med odmori dodatno uživajo sadje in zelenjavo. Tako želimo izboljšati prehranske navade, ozavestiti učence o zdravi prehrani, omejiti naraščanje pojava prekomerne teže in seznanjati učence z raznovrstnim sadjem in zelenjavo.

Projekt je namenjen vsem učencem in želimo, da učenci zdravo jedo in tako skrbijo za svoje zdravje.

SIO 2020

logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020
logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020-mnistrstvo
logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020-Evropska-unija

Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.