Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Lepo pozdravljeni v še enem šolskem letu, ki ga bomo morali preživeti z nekaterimi omejitvami ter priporočili in preventivnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom. Pouk smo začeli po ”modelu B”, kar pomeni, da bomo večino časa preživeli v svojih matičnih učilnicah s svojimi sošolci in poskrbeli, da bodo stiki z ostalimi učenci šole minimalni, saj si želimo čim več šolskega leta preživeti v šoli. Pred nami je še eno zahtevno leto, a vem, da ga bomo skupaj z veliko mero strpnosti, razumevanja in odgovornosti za svoje zdravje in zdravje drugih uspeli uspešno zaključili.

Sicer pa tudi v to šolsko leto stopamo vsak s svojimi pričakovanji, načrti, željami, končni cilj pa nam mora biti vsem skupen: pridobiti kvalitetno in uporabno znanje ter okrepiti človeške vrednote kot imamo zapisano v naši viziji.

Drage učenke, dragi učenci, sedaj vas čakajo nove obveznosti, nove naloge, novi izzivi. Ne morem vam obljubiti povsem normalnega šolskega leta, lahko pa vam obljubim, da bodo naše učiteljice in naši učitelji ter vsi ostali delavci naredili vse, da se boste v šoli počutili varne in da boste dobili ogromno novega znanja. Seveda pa boste morali tudi sami nekaj prispevati. Če boste pri pouku sledili in poslušali razlage, sodelovali, spraševali, brali z razumevanjem, redno pisali domače naloge ter se sproti učili, se nimate česa bati.

Močno si želimo, da nam bo v okviru projekta Erasmus+ uspelo izpeljati kakšno mobilnost v države, s katerimi mednarodno sodelujemo. Tudi učenci iz Španije, Italije, Grčije in Velike Britanije vas želijo spoznati. Da pa bo komunikacija lažje stekla, je zelo pomembno poznavanje tujih jezikov, zato se jih pridno učite.

  • Spoštovani starši, želimo, da boste nam in svojim otrokom pomagali na poti do znanja. Računamo na vašo podporo, predvsem pa na vaše zaupanje v naše delo. Bodite zgled svojim otrokom in jim pomagajte krepiti človeške vrednote, kot so poštenje, spoštovanje drugih in drugačnih, prijaznost, vztrajnost, vljudnost, ljubezen.
    Matejka Zendzianowsky -
    Ravnateljica

Drage učenke, dragi učenci, želim, da bo šolsko leto 2021/2022 polno novih znanj, da ga vsi uspešno zaključite in da bo kljub vsem omejitvam lepo in uspešno.