Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:

  • pet predstavnikov šole: Simona Senica, Alenka Čokl, Urška Tisel, Anica Novak, Jožica Gračner;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Damijan Dolar, Katija Bobek, Franc Gračner;
  • trije predstavniki staršev: Darko Zupanič, Monika Škoberne, Simon Križnik.

Predsednica: Simona Senica

Namestnica: Urška Tisel

Mandat članov sveta šole je štiri leta in poteče 25. 5. 2020.