ŠOLSKE POTREBŠČINE IN UČNA GRADIVA ZA ŠOL. LETO 2021/2022

Spoštovani starši!

Za  šolsko leto 2021/2022 smo pripravili seznam potrebščin,  ki jih učenci potrebujejo  ter učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

Učbenike si bodo učenci izposodili iz učbeniškega sklada, ostalo pa sami nabavite v knjigarnah ali naročite po spletu. Povezave nekaterih ponudnikov boste od razredničark prejeli po elektronski pošti.