RazredTemaČas
1Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
2.Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
3.Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
Seznanitev z neobveznimi izbirnimi predmeti in aktualne informacijeapril/maj
4.Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju, šola v naravifebruar
Seznanitev z neobveznimi izbirnimi predmeti in aktualne informacijeapril/maj
5.Organizacija dela v šolskem letu 2020-2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju, šola v naravifebruar
Seznanitev z neobveznimi izbirnimi predmeti in aktualne informacijeapril/maj
6.Organizacija dela v šolskem letu 2020/21september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
Seznanitev s predmetnikom za 7. razred in aktualne dejavnostiapril/maj
7.Organizacija dela v šolskem letu 2020-2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
Seznanitev s predmetnikom za 8. razred in aktualne dejavnostiapril/maj
8.Organizacija dela v šolskem letu 2020-2021september
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
Analiza dela in tekoča problematikamaj
9.Organizacija dela v šolskem letu 2020/21, poklicno usmerjanjeseptember
Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobjufebruar
Dejavnosti ob zaključku šolanja na OŠ Planina pri Sevniciapril/maj