Spoštovani starši!

Uvodni roditeljski sestanki bodo v torek, 17. 9. 2019. Ob 16. uri bodo v matičnih učilnicah razredni roditeljski sestanki za 2., 3., 4. in 5. razred, ob 17. uri bo v jedilnici skupni del, po skupnem delu pa bodo razredni sestanki še za 1., 6., 7., 8. in 9. razred.

Vabljeni.

RAZRED TEMA ČAS
1. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, predstavitev učbenikov in delovnih zvezkov maj
2. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, prestavitev učbenikov in delovnih zvezkov maj
3. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, predstavitev DZ in učbenikov, izbirni predmeti maj
4. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalne obdobju, šola va naravi februar
  Analiza dela, prestavitev učbenikov in delovnih zvezkov, izbirni predmeti maj
5. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, prestavitev učbenikov in delovnih zvezkov, izbirni predmeti maj
6. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše, šola v naravi 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, predstavitev delovnih zvezkov in izbirnih predmetov maj
8. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše, šola v naravi 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
  Analiza dela, predstavitev delovnih zvezkov in izbirnih predmetov maj
7., 9. Organizacija dela v šolskem letu 2018/2019 18. september
  Predavanje za starše 13. november
  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in aktivnosti do konca šolskega leta februar
 

Predstavitev delovnih zvezkov in izbirnih predmetov – 8. razred,
aktivnosti 9. razreda ob zaključku šole – valeta, ekskurzija

maj