Predstavniki staršev v Svetu staršev
za šolsko leto 2019/2020 so:

1. razred: Darja Romih
2. razred: Sandra Škapin
3. razred: Martina Ostrožnik
4. razred: Matej Selič
5. razred: Maja Gračner
6. razred: Mateja Kolar
7. razred: Magda Turnšek
8. razred: Irena Robič Selič - predsednica

9. razred: Marko Tovornik