Predstavniki staršev v Svetu staršev
za šolsko leto 2020/2021 so:

1. razred: Tatjana Pančur
2. razred: Darja Romih
3. razred: Sandra Škapin - predsednica
4. razred: Martina Ostrožnik
5. razred: Leonida Jazbinšek
6. razred: Maja Gračner
7. razred: Mateja Kolar
8. razred: Slavica Tacer
9. razred: Irena Robič Selič