Šola sodeluje z zdravstveno in zobozdravstveno službo pri izvajanju sistematičnih pregledov in pri izvajanju zdravstvene vzgoje.
V šolo prihajajo zdravstveni in zobozdravstveni delavci in izvajajo preventivo.
Zdravstvena služba in Center za socialno medicino nadzirata zdravstveno neoporečnost šolske prehrane.

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi in ob tem obvezna cepljenja. Starši bodo prejeli obvestilo in s podpisom potrdili, da se strinjajo s pregledom in cepljenje dovolijo. Sistematske preglede bo opravil dispanzer za šolarje iz Zdravstvenega doma Šentjur. Vsi pregledi bodo potekali v prostorih Zdravstvenega doma Planina, opravili pa jih bosta dr. Estera Podgoršek ali dr. Zupančeva, šolski zdravnici.

Prav tako se izvajajo sistematični pregledi zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob, pri čemer sodelujeta Zobna ambulanta Planina ter Zasebna zobna ambulanta Šentjur. Sistematične zdravstvene preglede zob učenci opravljajo v Zdravstvenem domu Planina, na šoli pa poteka kontrola zobnega plaka v okviru tekmovanja za čiste zobe in demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob v 1. razredu. Dejavnosti na šoli izvaja zobna asistentka Rosanda Klakočer.

V sodelovanju z dispanzerjem za šolarje potekajo na šoli in v ambulanti ob sistematiki razne zdravstveno-vzgojne dejavnosti oz. teme (zdrav način življenja, zdrave navade, osebna higiena, varno na sonce, preprečevanje poškodb, pomen prehrane za naše zdravje, medosebni odnosi, odraščanje, poklicno svetovanje in usmerjanje, pozitivna samopodoba in stres spolnost, AIDS, spolno prenosljive bolezni …).

Dejavnosti bo izvajala zdravstvena delavka Nuša Leskovar.