VODSTVO ŠOLE

MATEJKA ZENDZIANOWSKY
mateja.zendzianowsky(at)guest.arnes.si

STROKOVNI DELAVCI

TEHNIČNI SODELAVCI

MATEJA GRAČNAR
kuharica

KLAVDIJA VRHOVŠEK
tajnica in računovodkinja

BOGDAN GRAČNAR
hišnik

MARJANA POLJŠAK
čistilka

JOŽICA GRAČNER
čistilka