v.d. RAVNATELJICA

FRANČIŠKA HVALC
franciska.hvalc(at)guest.arnes.si

STROKOVNI DELAVCI

TEHNIČNI SODELAVCI

KLAVDIJA ZALOKAR
tajnica in računovodkinja

BOGDAN GRAČNAR
hišnik, čistilec

MATEJA GRAČNAR
kuharica

SIMONA MURN
pomočnica kuharice, čistilka

MARIJA POLŠAK
čistilka

JOŽICA GRAČNER
čistilka