VODSTVO ŠOLE

MATEJKA ZENDZIANOWSKY
mateja.zendzianowsky(at)guest.arnes.si

STROKOVNI DELAVCI

TEHNIČNI SODELAVCI

MATEJA GRAČNAR
kuharica

KLAVDIJA VRHOVŠEK
tajnica

STANKA ŽIBRET
računovodkinja

ANTON ŠPAN
hišnik

MARJANA POLJŠAK
čistilka

JOŽICA GRAČNER
čistilka